Akademie

Alpha Wiskunde

Alpha Wiskunde stel leerders in staat om kreatief te dink. Dit maak die gaping tussen skool en Universiteit baie kleiner want dit berei leerders voor met die basiese kennis om die eerste paar maande op Universiteit ‘n bietjie makliker te maak.

Lees meer

Eksamenafbakening

Die nuutste eksamenafbakening vir elke graad en per vak word vroegtydig voor die Junie en November eksamen opgelaai. Hou gerus hierdie spasie dop om betyds skouer aan die wiel te sit vir die komende eksamen.

Lees meer

Eksamen Rooster

Eksamen rooster

Lees meer

Gasvryheidstudies

U kind gaan in hierdie vak praktiese en praktykgerigte vaardighede aanleer wat dit vir hom/haar moontlik sal maak om na graag 12 die beroepwêreld te betree. Entrepreneurskap in die voedselbedryf word ook ontwikkel.

Lees meer

Olimpiades

By H/S Pretoria-Noord presteer ons nie net in die klaskamer nie, maar ook in Olimpiades. Ons neem jaarliks deel aan beide die Junior en Senior Afrikaanse Olimpaide sowel as die Lewenswetenskap en Wiskunde Olimpaides.

Lees meer

Toerisme

Die Geesdeswetenskappe departement van Hoërskool Pretoria-Noord bied onderrig vir leerders op ‘n baie besonderse vlak. Leerders word die geleentheid gebied om die werk wat behandel word, nie net in hulle handboeke te sien nie, maar om die ware Jacob te kan beleef.

Lees meer

Top 10

Top 10

Lees meer

Vakkke

Vakke

Lees meer

Vraestelle

Vraestelle vir 2019

Lees meer

Wetenskappe

Wetenskap is 'n vakgebied wat die algemene waarhede of die werking van algemene wette dek, soos verkry en getoets deur wetenskaplike metodes. Die vakgebied bemoei homself met die fisiese wêreld en sy verskynsels.

Lees meer

Wolkskool

Wolkskool - Graad verander en registreer

Lees meer

Terug na informasie