Wie is PNHS

Hoërskool Pretoria-Noord is ‘n enkelmedium skool geleë aan die voet van die Magaliesberg in die noorde van Pretoria. Dit is hier waar Mnr. C.J.C. Driescher aan die stuur staan van ‘n goed geöliede skip met ‘n uiters bekwame personeelgroep en meer as 1000 leerders.

Die skool het in 1943 sy deure geopen en het sederdien duisende leerders gehelp vorm en ontwikkel om as suksesvolle jong volwassenes die grootmenswêreld te betree.

PNHS fokus op vier hoofpilare, akademie, sport, kultuur en leierskap en streef daarna om ons vyf waardes elke dag uit te leef: lojaliteit, integriteit, verantwoordelikheid, eerlikheid en respek.

Geskiedenis van die skool

Die spore van gister...

Die eerste privaatskooltjie is in 1890 op Theodorus Erasmus se plaas Westfontein gestig (agter Wannenburg skrootwerf)

In 1895 het Jan Booysen 'n staatsondersteunde skooltjie aan die oostekant van die Apiesrivier op die been gebring

Sedert 1904 word die Anglikaanse kerk in Generaal Beyersstraat gebruik vir 'n staatskool : Pretoria-North School

Die eerste klaskamers van die Pretoria-North Parallel Medium School (Laerskool Danie Malan vandag) is op 20 Mei 1909 betrek

Op 19 Januarie 1943 word die Junior Hoërskool Pretoria-Noord afgestig en die standerd 6 tot 8 leerlinge trek oor na Huis Zeeland

Die bouwerk aan die skool is in 1944 begin en in 1946 voltooi. Sedert 1951 is Pretoria-Noord 'n volwaardige Hoërskool.

Ou foto'sTot vandag


Wat ons gegroei het tot skool van by die 1000 leerlinge met 'n verskeidenheid aktiwiteite en 'n akademiese standaard waarop ons trots kan wees.


Visie en Missie


Visie

Hoërskool Pretoria-Noord is ‘n skool wat streef na uitnemendheid op alle gebiede.

Missie

Hoërskool Pretoria-Noord sal deur geloof, hoop en liefde die leerders in moedertaal onderrig en begelei tot uitnemendheid op akademiese-, kulturele- en sportgebied. Deur hierdie holistiese benadering sal leerders toegerus word vir die eise van die lewe en die beroepswêreld.


Beleide


PAIA - Promotion of access to information act


Protection of personal information policy manual


Gedragskode vir Beheerliggaam


Grondwet van die Beheerliggaam


Vergoedingsbeleid


Assesseringsbeleid


Skoolreëls


Toelatingsbeleid


Beleid: Akademies, Kurrikulêr en Buite-Kurrikulêr


Taalbeleid


Konstitusie PN-Leierraad


Reglement: Merietefunksie