Interne vasvra

Interne vasvra

PNHS se leerders kry reg deur die jaar die geleentheid om aan verskeie interne vasvra kompetisies deel te neem.


Is algemene kennis so algemeen?

Hoërskool Pretoria-Noord hou jaarliks die eerste drie kwartale ‘n interne algemene kennis vasvrae waaraan enigiemand kan deelneem. Die doel daarvan is om leerders te motiveer om hul algemene kennis op te skerp en natuurlik is dit pret!

Interne Vasvrakompetisie

Ons lees nie meer nie, ons luister nie meer nie, en ons kan nie meer behoorlik kommunikeer nie – ons wȇreld verklein. Dit is net jy en jou selfoon: Die interne vasvrakompetisie vind drie keer ‘n jaar plaas: in die eerste kwartaal, die tweede kwartaal en die derde kwartaal. Die vrae handel oor dit wat rondom jou gebeur. Jou kennis word getoets oor aktuele gebeure in die skool, die land en in die wȇreld. Dit is ‘n vraestel waarin jy op die regte letter ‘n kruisie trek.


Nuutste Nuus


Die Interne algemene kennisvasvrakompetisie:

Die kompetisie groei jaarliks met aantal deelnemers. Die interessante van dié kompetisie is die gesonde wedywering tussen seuns en dogters.

Bernard Beukman (redakteur van Beeld) het die volgende opmerking gemaak. By enige werksonderhoud word daar vereis dat die kandidate oor ‘n wye algemene kennis moet beskik. Byvoorbeeld: “Weet jy wie is die president van Engeland?”

Dié kompetisie vind kwartaalliks plaas en daar word geen fooi gehef vir deelname nie.Terug